Blog

Cost Of Replacing A Hybrid Battery On A Prius or Camry

Posted on August 16, 2016 at 8:05 PM

What Should You Pay For Your New Hybrid Battery?

hybrid battery repair tampa bay florida

Below is a list of MSRP battery cost details for the various hybrid Toyota models offered since 2001.

 

2001-2003 Toyota Prius (1st generation) - $3,649

2004-2009 Toyota Prius (2nd generation) - $3,939

2010-2011 Toyota Prius (3rd generation) - $4.080

2012-2015 Toyota Prius Liftback - $3,939

2012-2016 Toyota Prius V - $3,939

2012-2016 Toyota Prius C - $3,807

2007-2011 Toyota Camry Hybrid - $4,892

2012-2015 Toyota Camry Hybrid - $4,892

2013-2015 Toyota Avalon Hybrid - $4,892

2006-2010 Toyota Highlander Hybrid - $6,198

2011-2015 Toyota Highlander Hybrid - $6,353


Here at Hybrid Battery Repair of Tampa Bay we can get you up and running for just $499.00. 


If you own a Toyota Prius or Camry and need your hybrid battery replaced we offer the best price on hybrid battery repairs and rebuilds.  Call us at 727-565-5685.  Check out our other services and price guides.

 

Categories: Hybrid Batteries

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2 Comments

Reply NeooGably
11:16 AM on October 20, 2019 
Ð?деÑ?Ñ? вÑ? можеÑ?е заказаÑ?Ñ? копиÑ? лÑ?бого Ñ?айÑ?а под клÑ?Ñ?, недоÑ?ого и каÑ?еÑ?Ñ?венно, пÑ?и Ñ?Ñ?ом не Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?вое вÑ?емÑ? на Ñ?азлиÑ?нÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ? и Ñ?Ñ?иланÑ?-Ñ?еÑ?виÑ?Ñ?.

Ð?лониÑ?ованиÑ? подлежаÑ? Ñ?айÑ?Ñ? как на конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?оÑ?аÑ?, Ñ?ак и на движкаÑ?:
- Tilda (ТилÑ?да)
- Wix (Ð?икÑ?)
- Joomla (Ð?жÑ?мла)
- Wordpress (Ð?оÑ?дпÑ?еÑ?Ñ?)
- Bitrix (Ð?иÑ?Ñ?икÑ?)
и Ñ?.д.
Ñ?елеÑ?он 8-996-725-20-75 звониÑ?е пиÑ?иÑ?е viber watsapp
Ð?опиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не Ñ?олÑ?ко одноÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?нÑ?е Ñ?айÑ?Ñ? на подобии Landing Page, но и многоÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?нÑ?е. СоздаеÑ?Ñ?Ñ? полнаÑ? копиÑ? Ñ?айÑ?а и наÑ?Ñ?Ñ?аиваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?мÑ? длÑ? оÑ?пÑ?авки заÑ?вок и Ñ?ообÑ?ений. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, подклÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? админка (админ панелÑ?), позволÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?едакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? код Ñ?айÑ?а, изменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?, загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? изобÑ?ажениÑ? и докÑ?менÑ?Ñ?.

Ð?деÑ?Ñ? вÑ? полÑ?Ñ?иÑ?е веÑ?Ñ? комплекÑ? Ñ?Ñ?лÑ?г по копиÑ?ованиÑ?, Ñ?азÑ?абоÑ?ке и пÑ?одвижениÑ? Ñ?айÑ?а в ЯндекÑ?е и Google.

ХоÑ?иÑ?е Ñ?знаÑ?Ñ? Ñ?колÑ?ко Ñ?Ñ?оиÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? копиÑ? Ñ?айÑ?а?
напиÑ?иÑ?е нам
8-996-725-20-75 звониÑ?е пиÑ?иÑ?е viber watsapp
Reply bosmakola
11:51 PM on February 19, 2020 
The ojw.pmyk.healthnotdiets.com.xfr.wc caput [URL=http://socialconfidenceclub.com/cialis-canada/ - pro cialis[/URL - [URL=http://nothingbuthoops.net/duricef-online/ - duricef lowest price[/URL - [URL=http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ - pharmacy[/URL - [URL=http://kelipaan.com/product/diovan/ - cheap diovan pills[/URL - [URL=http://mewkid.net/nexium/ - nexium[/URL - [URL=http://quotes786.com/rebetol-for-sale/ - rebetol[/URL - [URL=http://nitromtb.org/sildalis/ - sildalis[/URL - drowning socioeconomic drain cialis pricing duricef pharmacy buy diovan uk nexium 40 mg price nexium online rebetol sildalis generic externally http://socialconfidenceclub.com/cialis-canada/ no prescription cialis http://nothingbuthoops.net/duricef-online/ duricef http://starfleetmodelacademy.com/pharmacy/ pharmacy http://kelipaan.com/product/diovan/ buy diovan uk http://mewkid.net/nexium/ buy nexium online http://quotes786.com/rebetol-for-sale/ rebetol for sale http://nitromtb.org/sildalis/ online sildalis miscarriages superior expectations.